EULEUK elkartea

Senegaleko zenbait herrietara laguntza eramateko egitasmoa bolondresen bitartez gauzatzen da. Egitasmo honen helburua bertako baldintzak hobetzea da eta hezkuntza, osasun eta elikadura arloetan gauzatuko dira lehenbiziko ekintzak.

El objetivo es encontrar y ayudar a las necesidades que existen en algunos pueblos de Senegal.